Türkiye`nin En Özel Video Arşivi Seyrusefa.Net
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

Yeni Videolar

 • 08:35 Yeni Hizbu'n Nasr Duası - Türkçe

  Hizbu'n Nasr Duası - Türkçe

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 3 İzlenme / 0 Beğeniler

  Hizbu'n Nasr Duası

 • 53:03 Yeni Ekmek Teknesi - 19. Bölüm

  Ekmek Teknesi - 19. Bölüm

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 1 İzlenme / 0 Beğeniler

  Ekmek Teknesi 19. Bölüm

 • 49:46 Yeni Ekmek Teknesi - 18. Bölüm

  Ekmek Teknesi - 18. Bölüm

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 1 İzlenme / 0 Beğeniler

  Ekmek Teknesi 18. Bölüm

 • 03:04 Yeni Hizbü'n-Nasr - Abdülkadir-i Geylâni (k.s)

  Hizbü'n-Nasr - Abdülkadir-i Geylâni (k.s)

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 3 İzlenme / 0 Beğeniler

  "Mü'minlerin dertleriyle dertlenmeyen bizden değildir" hadisini hatırlatan Hocaefendi, "Düşen her kor yüreğimizi de yakıyor" dedi. (18 Ağustos 2013) Mazlum kardeşlerimizin acısına ortak olmanın farklı şekilleri bulunduğunu, dua dua yalvarma

 • 07:15 Yeni Hizbü'n-Nasr - İmam Şâzili (k.s)

  Hizbü'n-Nasr - İmam Şâzili (k.s)

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 1 İzlenme / 0 Beğeniler

  "Mü'minlerin dertleriyle dertlenmeyen bizden değildir" hadisini hatırlatan Hocaefendi, "Düşen her kor yüreğimizi de yakıyor" dedi. (18 Ağustos 2013) Mazlum kardeşlerimizin acısına ortak olmanın farklı şekilleri bulunduğunu, dua dua yalvarma

 • 08:33 Yeni El-Muzil - المذل

  El-Muzil - المذل

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 3 İzlenme / 0 Beğeniler

  Dilediğine alçaltan ve zelil eden demektir. Allah-u Teâlâ, dilediğini aziz edip şerefli kıldığı gibi, dilediğini de zelil eder ve hakir kılar. Allah'ın hor ve hakir kıldığını kimse şerefli kılamaz; izzet ve şerefe ulaştırdığını da kimse zelil edemez. İzze

 • 06:41 Yeni El-Muiz - المعز

  El-Muiz - المعز

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 1 İzlenme / 0 Beğeniler

  Dilediğine izzet ve şeref veren demektir. Cenab-ı Hak Muiz'dir. İzzeti ve şerefi dilediğine verir. Her aziz olan, O'nun aziz kılmasıyla o izzete ulaşmıştır. İzzet, kibirden farklıdır. İzzet, insanın kendi nefsinin hakikatini keşfederek kendindeki üstünlüğ

 • 09:16 Yeni Er-Râfi - الرافع

  Er-Râfi - الرافع

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 1 İzlenme / 0 Beğeniler

  Yükselten ve aşağıdan yukarıya çıkaran manalarına gelir. Cenab-ı Hak Râfi'dir. Dilediğini nasıl aşağılara indiriyor ve zelil ediyorsa, dilediğini de yükseltir ve aziz eder. Bir padişahı köle yapabileceği gibi, bir köleyi de sultanlık tahtına oturtabilir.

 • 08:56 Yeni El-Hâfid - الخافض

  El-Hâfid - الخافض

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 1 İzlenme / 0 Beğeniler

  Alçaltan, yukarıdan aşağıya indiren, hor ve hakir kılan manalarına gelir. Cenab-ı Mevla, bu ism-i şerifiyle zalimleri, asileri ve firavunları alçaltır. Onları hem dünyada hem de ahirette zelil ve hakir eder. Bu ism-i şerif ile zalimler zelil kılındığı gib

 • 05:19 Yeni El-Bâsıt - الباسط

  El-Bâsıt - الباسط

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 1 İzlenme / 0 Beğeniler

  Genişleten, açan, kolaylaştıran ve çok veren manalarına gelir. Allah Bâsıt ismi ile kulundaki ihsanını çoğaltır, rızkını genişletir ve halini fakirlikten zenginliğe, sıkıntıdan feraha ve zorluktan kolaylığa çevirir. Bu ismin tecellisiyle fakir zenginleşir

 • 07:05 Yeni El-Kâbıd - القابض

  El-Kâbıd - القابض

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 1 İzlenme / 0 Beğeniler

  Kabzeden, tutan, daraltan, sıkan, zorlaştıran ve az veren manalarına gelir. Allah Kâbıd ismi ile bazen lütuf ve ihsanını kulundan kısar, rızkını daraltır, onu muhtaç eder, rahat yaşamından mahrum bırakır ve yoksullaştırır. Bir kimse bu hale düştüğünde Kâb

 • 12:23 Yeni El-Fettah - الفتاح

  El-Fettah - الفتاح

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 1 İzlenme / 0 Beğeniler

  Hüküm veren, kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden ve varlıklara suretler giydiren gibi manalara gelir. Şimdi bu ismin manalarını sırasıyla inceleyelim: 1- Hüküm veren: Allah Fettahtır. Bu ism-i şerifi ile hak ile batılı birbirinden ayırmış,

 • 10:05 Yeni El-Vehhab - الوهاب

  El-Vehhab - الوهاب

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 1 İzlenme / 0 Beğeniler

  Hibe eden demektir. Hibe ise; karşılık beklenmeden yapılan bağıştır. Evet Allah Vehhab'tır; karşılıksız hibe eder, cömertçe ihsan eder ve verdiklerine mukabil bir bedel istemez. Zaten insan da kendisine verilen bu nimetlerin ücretini ödemek istese de ödey

 • 09:58 Yeni El-Kahhar - القهار

  El-Kahhar - القهار

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 1 İzlenme / 0 Beğeniler

  Düşmanlarını kahreden ve perişan eden, mutlak galibiyetin sahibi ve her an kahretmeye muktedir olan manalarına gelir. Kahhar ismi bu manalarıyla; Allah'a isyan eden Ad kavmi, Semud kavmi, Nuh kavmi gibi bir çok kavimde tecelli etmiştir. Allah O kavimleri

 • 08:23 Yeni El-Gaffar - الغفار

  El-Gaffar - الغفار

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 1 İzlenme / 0 Beğeniler

  Çok mağfiret ve merhamet eden, suçları en çok affeden, çirkinlikleri örten ve ayıpları gizleyen manalarına gelir. Bu ismi affedici manasındaki 'el-Afuv' isminden ayıran fark şudur; el-Afuv isminde sadece günahı affetmek ve günaha ceza vermemek vardır. El-

 • 11:30 Yeni El-Musavvir - المصور

  El-Musavvir - المصور

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 1 İzlenme / 0 Beğeniler

  Tasvir eden, şekil ve suret veren demektir. Bütün mahluklar kendilerine verilen şekilleriyle, tasvir edilen suretleriyle Cenab-ı Hakkın musavvir ismini göstermektedir. Yağmur damlasından, kar tanesine, papatyalardan karanfillere, parmak izinden göz bebeği

 • 10:28 Yeni El-Halık - الخالق

  El-Halık - الخالق

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 1 İzlenme / 0 Beğeniler

  Yoktan var eden ve yaratan demektir. Halık ismi alemde en çok tecelli eden isimlerden biridir. Zira yokluk karanlıklarından varlık alemine çıkan her mahlukta 'halık' ismi tecelli eder. Aleme bakıyoruz ve görüyoruz ki, eşya ve bilhassa hayat sahibi olanlar

 • 15:00 Yeni El-Mütekebbir - المتكبر

  El-Mütekebbir - المتكبر

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 3 İzlenme / 0 Beğeniler

  Allah mütekebbirdir. Bu ismin manası; Allah'ın, azameti ve büyüklüğü, ancak kendi zatına layık görmesi ve her hadisede büyüklüğünü göstermesidir. Bu itibarla bu isim; depremlerle yeryüzünün sallanmasında, bulutlara başları değen dağlarda, sema denizinde y

 • 13:03 Yeni El-Cebbar - الجبار

  El-Cebbar - الجبار

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 3 İzlenme / 0 Beğeniler

  Allah Cebbardır. Cebbar isminin Allah hakkında şu manaları vardır. 1-Allah'ın dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olması. 2-Kullarının işlerini yoluna koyması ve eksikleri gidermesi. 3-Kırıkları onarması ve dertlere derman vermesi. 4-Çok büyük ve azametl

 • 10:48 Yeni El-Aziz - العزيز

  El-Aziz - العزيز

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 2 İzlenme / 0 Beğeniler

  Yüksek bir dağa baktığınızda, helak olan bir kavmin kalıntılarının yanından geçtiğinizde, yıldızların, ayların, güneşlerin ve diğer mahlukların itaatini gördüğünüzde Allah'ı hangi ismiyle hatırlıyorsunuz? El-Aziz Aziz isminin 3 manası vardır. 1. Allah'ın

 • 09:36 Yeni El-Müheymin - المهيمن

  El-Müheymin - المهيمن

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 0 İzlenme / 0 Beğeniler

  Allah Müheymindir. Bu ismin Allah hakkında 2 manası vardır: 1. Manası ile: Allah, koruyup, muhafaza edendir. Bir şeye göz kulak olan kişi o şeyin koruyucusu ve müheyminidir demektir. Muhafaza edene müheymin derler. 2. Manası ile Allah, yarattıklarını her

 • 09:13 Yeni El-Mü'min - المؤمن

  El-Mü'min - المؤمن

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 0 İzlenme / 0 Beğeniler

  Bu ismin 4 manası vardır. 1. manası; mahlukatını korkulardan emin kılması ve onları güven içinde yaşatması. 2. manası; kullarına iman nurunu vermesi ve onları mümin yapması. 3. manası ; Allah'ın emin olması, sözünde sadık olup vaadinden dönmemesi. 4. mana

 • 11:58 Yeni El-Kuddüs - القدوس

  El-Kuddüs - القدوس

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 2 İzlenme / 0 Beğeniler

  Allah Kuddüs'tür. Bütün kusur ve noksanlıklardan uzaktır. Âcizlikten, fakirlikten, zaaftan ve bütün eksikliklerden münezzehtir. Bu ismin diğer bir manası ise bütün yarattıklarını maddi ve manevi kirlerden temizleyendir. Evet, güzellik güzelden gelir, müke

 • 09:57 Yeni El-Melik - الملك

  El-Melik - الملك

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 0 İzlenme / 0 Beğeniler

  Melik, sultan ve padişah demektir. Cenab-ı Hak Melik'tir. Bu kâinatın sultanı ve padişahıdır. Her şeyin anahtarı O'nun yanında ve her şeyin dizgini O'nun elindedir. Her şey O'nun emriyle halledilir. Nasıl ki muhteşem bir saray görsek, o sarayın sultansız

 • 15:01 Yeni Er-Rahim - الرحيم

  Er-Rahim - الرحيم

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 0 İzlenme / 0 Beğeniler

  Yarattıklarına merhamet eden, acıyan ve şefkat gösteren manasındadır. Allah Rahim'dir; rahmetiyle bütün âlemleri kuşatmıştır. • Merhametiyle şu âlemi yoktan icat etmiş, • Her bir varlığa kendine mahsus bir elbise giydirmiş, • Her birini farklı şekillerde

 • 12:31 Yeni Er-Rahman - الرحمن

  Er-Rahman - الرحمن

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 0 İzlenme / 0 Beğeniler

  Bütün mahlukatına sayısız nimetler ve rızıklar veren, onların ihtiyaçlarını gören ve yarattıkları hakkında hayır ve rahmet dileyen manasındadır. Şu âleme baktığımızda gözümüzle görüyoruz ki birisi var, yeryüzünü bir sofra yapmış, o sofrayı en leziz yiyece

 • 14:05 Yeni Allah - هو الله Ismi şerifi Ve Bu Ismin özellikleri

  Allah - هو الله Ismi şerifi Ve Bu Ismin özellikleri

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 2 İzlenme / 0 Beğeniler

  Bu kâinatın sahibi ve bu âlem sarayının sultanı ve bu mülkün maliki olan zatın adı Allah'tır. Ve O, kitabında kendinden bahsederken "Enallah" yani "Ben Allah'ım" diyor. Bu ismi diğer isimlerden ayıran bazı özellikleri vardır. Şimdi bunları anlamaya çalışa

 • 03:45 Yeni Yaratılışın En Yüce Gayesi Nedir?

  Yaratılışın En Yüce Gayesi Nedir?

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 0 İzlenme / 0 Beğeniler

  Hiçbir şey yoktu yalnız O vardı. Ezel ve ebed sultanı olan Allah! Her güzellik ve kemal sahibi kendi güzelliğini ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca, sonsuz güzelliğin ve kemalin sahibi olan Allah da cemalini ve kemalini görmek ve göstermek

 • 11:33 Yeni Esma-ül Hüsna (Allah'ın Isimleri) - أسماء الله الحسنى

  Esma-ül Hüsna (Allah'ın Isimleri) - أسماء الله الحسنى

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 0 İzlenme / 0 Beğeniler

  Cenâb-ı Allah'ın güzel isimleri. Yasadığımız dünya, felekler, yıldızlar, ay ve güneş birer âlemdir. Bütün bu âlemler bir ahenk içindedirler. Bu, Allah'ın Rab sıfatının bir tecellisidir. Dünyadaki düzenin kaidelerini koyup, varlıkları bir ahenk içinde yaşa

 • 01:07 Yeni Kulûb-u Dâria: İmam Şâzilî: Hizbü'l-Hars (Türkçe)

  Kulûb-u Dâria: İmam Şâzilî: Hizbü'l-Hars (Türkçe)

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 2 İzlenme / 0 Beğeniler

  Kulûb-u Dâria: İmam Şâzilî: Hizbü'l-Hars (Türkçe)

 • 01:15 Yeni Kulûb-u Dâria: İmam Şâzilî: Hizbü'l-Hars (Arapça)

  Kulûb-u Dâria: İmam Şâzilî: Hizbü'l-Hars (Arapça)

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 1 İzlenme / 0 Beğeniler

  Kulûb-u Dâria: İmam Şâzilî: Hizbü'l-Hars (Arapça)

 • 02:55 Yeni Kulûb-u Dâria: İmam Şâzilî: Hizbü'l-Hücûb (Türkçe)

  Kulûb-u Dâria: İmam Şâzilî: Hizbü'l-Hücûb (Türkçe)

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 1 İzlenme / 0 Beğeniler

  Kulûb-u Dâria: İmam Şâzilî: Hizbü'l-Hücûb (Türkçe)

 • 02:55 Yeni Kulûb-u Dâria: İmam Şâzilî: Hizbü'l-Hücûb (Arapça)

  Kulûb-u Dâria: İmam Şâzilî: Hizbü'l-Hücûb (Arapça)

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 1 İzlenme / 0 Beğeniler

  Kulûb-u Dâria: İmam Şâzilî: Hizbü'l-Hücûb (Arapça)

 • 06:35 Yeni Kulûb-u Dâria: İmam Şâzilî: Hizbü't-Tams (Türkçe)

  Kulûb-u Dâria: İmam Şâzilî: Hizbü't-Tams (Türkçe)

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 0 İzlenme / 0 Beğeniler

  Kulûb-u Dâria: İmam Şâzilî: Hizbü't-Tams (Türkçe)

 • 05:09 Yeni Kulûb-u Dâria: İmam Şâzilî: Hizbü't-Tams (Arapça)

  Kulûb-u Dâria: İmam Şâzilî: Hizbü't-Tams (Arapça)

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 2 İzlenme / 0 Beğeniler

  Kulûb-u Dâria: İmam Şâzilî: Hizbü't-Tams (Arapça)

 • 04:56 Yeni Ferec Ve Mahrec Duası

  Ferec Ve Mahrec Duası

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 0 İzlenme / 0 Beğeniler

  Büyük Allah'tır, her türlü hamd ü senâ O Yüceler Yücesi'nin hakkıdır ve sabah-akşam tesbîh ile anılmaya layık sadece O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur, tek ilah O'dur. Sözünü tutmuş, kuluna yardım etmiş, düşman ordularının hepsini bozguna uğratmıştır. Al

 • 01:39 Yeni 37 - Secde Ayetleri Ve Tilâvet Secdesi

  37 - Secde Ayetleri Ve Tilâvet Secdesi

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 0 İzlenme / 0 Beğeniler

  Secde Ayetleri Ve Tilâvet Secdesi

 • 03:53 Yeni 36 - İşaretler Ve Durma Hükümleri

  36 - İşaretler Ve Durma Hükümleri

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 0 İzlenme / 0 Beğeniler

  İşaretler Ve Durma Hükümleri

 • 02:28 Yeni 35 - Duruş Şekillleri

  35 - Duruş Şekillleri

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 0 İzlenme / 0 Beğeniler

  Duruş Şekillleri

 • 01:38 Yeni 34 - Huruf-u Mukatta'a

  34 - Huruf-u Mukatta'a

  ekleyen Akrep_Kral Ekleme Tarihi 0 İzlenme / 0 Beğeniler

  Huruf-u Mukatta'a

En Çok Izlenenler

Site Istatistikleri

RSS

Sitemizde Yer Alan Videolar Dailymotion, Google ve Youtube Video Sitelerinden Alınmaktadır. Hak Sahiplerinin İsteği Doğrultusunda 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre Videolar Veritabanından Kaldırılacaktır. Yayınlanan Tüm Videolar Tanıtım Amaçlıdır Lütfen Beğendiğiniz Taktirde Orjinal Yayınları Hak Sahiplerinin Haklarını Gasp Etmemek Amacıyla Satın Alınız